Đầu ghi hình ip

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7732NI-I4(B)

11.628.000₫
19.380.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1/4P(B)

2.832.000₫
4.720.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K1(B)

2.412.000₫
4.020.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7608NI-K1/8P(B)

3.780.000₫
6.300.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7608NI-K1 (B)

2.082.000₫
3.470.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1(B)

2.100.000₫
3.500.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7108NI-Q1/8P/M

3.018.000₫
5.030.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7108NI-Q1/M

1.500.000₫
2.500.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7104NI-Q1/4P/M

2.244.000₫
3.740.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7104NI-Q1/M

1.230.000₫
2.050.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7108NI-Q1/8P

2.508.000₫
4.180.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7108NI-Q1

1.272.000₫
2.120.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7104NI-Q1/4P

2.154.000₫
3.590.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7104NI-Q1

1.290.000₫
2.150.000₫

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH POE DS-7632NI-K2/16P

9.432.000₫
15.720.000₫
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: